แจ้งเปลี่ยนสถานที่จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1-2564 – Royal Orchid Sheraton Hotel & Towers

แจ้งเปลี่ยนสถานที่จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1-2564