ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 – Royal Orchid Sheraton Hotel & Towers